Niebezpieczny zasięg Internetu

W rozmowie o sferze seksualnej nastolatków, nieprzypadkowo pojawia się problem Internetu. To źródło edukacji seksualnej współczesnych nastolatków. Niestety, źródło najmniej szczęśliwe i odpowiednie. Po pierwsze, Internet jest odpowiedzialny za popularność pornografii wśród nastolatków. Już jedenasto czy dwunastolatkowie, dwunastolatkowi łatwością odwiedzają strony o treściach pornograficznych, o czym nieobecny w domu, zapracowany rodzic często nie ma pojęcia. Wpływ podobnych stron jest niebagatelny. Utrwala w dzieciach przedmiotowe traktowanie drugiego człowieka. Uczy, że seks jest czynnością mechaniczną, pozbawioną miłości, często odzierającą kobietę z godności. Filmy i strony pornograficzne negatywnie wpływają na postrzeganie siebie u nastolatków. Uczą, że wartość człowieka nie leży w jego charakterze., ale w ciele człowieka. Zaszczepiają przekonanie, że seks jest czymś złym, uwłaczającym i odzierającym człowieka z godności. Niestety, znane są przypadki uzależnienia od pornografii już wśród nastoletnich chłopców. Z odsieczą w takich przypadkach przychodzi rodzicielski filtr internetowy, który monitoruje działalność dziecka w Internecie. Kontrola dziecka powinna iść w parze z rozmową. Nastolatek powinien mieć świadomość, że w filmach tych często osoby SA wykorzystywane i pod wpływem środków odurzających. Że jest to przykład wykorzystywania drugiego człowieka. I co ważne oraz zaskakujące. Rodzic nie powinien krytykować i piętnować dziecka za jego fascynację pornografią, ale powinien uznać seksualność małoletniego i skierować ją na właściwe tory.

Both comments and pings are currently closed.
Design by