Bezpieczeństwo w szkole

Rodzice dzieci uczęszczających do publicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych często zadają sobie pytanie, czy placówki te spełniają jedną ze swoich podstawowych funkcji jaką jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży przebywających na terenie placówki. Statystyki prowadzone przez Komendę Główną Policji oraz międzynarodowe badania realizowane przez niezależne instytuty badawcze jednoznacznie stwierdzają, że polskie szkoły są bezpieczne. Co więcej, wskazują one na wysoki stopień poczucia bezpieczeństwa uczniów przebywających w polskiej szkole. Placówki edukacyjne więc spełniają swoją rolę w tym zakresie. Dodatkowo, aby umocnić ten stan wprowadzają różnego rodzaju programy i obostrzenia związane z zachowaniem się osób przebywających na terenie placówki. Do nich należy miedzy innymi ogólnopolski program społeczny „Szkoła bez Przemocy”. Jego celem jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach oraz zwiększenie świadomości problemu wśród nauczycieli, uczniów i rodziców oraz zmianę postaw wobec przemocy. Zadaniem tego programu jest dostarczenie placówkom oświatowym wsparcia oraz konkretnych narzędzi umożliwiających skuteczne i systemowe zwalczanie przemocy w szkole. Dodatkowo kwestię bezpieczeństwa regulują także wewnętrzne przepisy wydawane przez dyrektora szkoły, które zobowiązana jest posiadać każda publiczna placówka oświatowa.

Both comments and pings are currently closed.
Design by