Cykliczny konflikt pokoleń

Najbardziej znanym rodzajem konfliktu, który panuje wśród młodzieży jest oczywiście konflikt pokoleń. Jest on obecny zarówno w domu i w szkole, a jego kanwą jest różnica pokoleniowa w podejściu do świata, różnice w sposobie myślenia, różne priorytety, różne style życia a nawet moda. Źródłem tak dużych rozbieżności w pojmowaniu świata przez uczniów z jednej strony, a nauczycieli i rodziców z drugiej jest najczęściej doza doświadczenia życiowego, posiadana przez tych ostatnich. Oczywiście nastolatkom ciężko jest pójść krok dalej by zrozumieć, że wprowadzanie przez dorosłych zasady są dla ich bezpieczeństwa. Jednak jak świat światem konflikt pokoleń zawsze będzie istniał, gdyż podejście do życia i świata zmienia się wraz z wiekiem i pewne zachowania i postawy są charakterystyczne dla danego okresu dojrzewania. Doskonałym tego przykładem jest negacja przez młodzież zasad, które jak się za kilka lat okaże porządkują rzeczywistość wprowadzając w niej ład i bezpieczeństwo. Wydaje się, że konfliktu pokoleń po prostu nie można uniknąć. Jednak przy odrobinie chęci można go załagodzić. Z punktu widzenia dorosłych jedyne, co można zrobić w okresie bury i naporu to rozmawiać i starać się zrozumieć, wskazywać na inne alternatywy, pokazywać obrazowo konsekwencje niektórych negatywnych zachowań.

Both comments and pings are currently closed.
Design by