Czy szkoła możne nauczyć języków obcych

We współczesnym świecie opartym na globalizacji oraz na rozległości i szybkości kontaktów międzyludzkich w stopniu, jakim nie śniło się nawet pokoleniu powojennemu, znajomość języków obcych staje się jedną z podstawowych umiejętności podobną do pisania, czytania czy rozwiązywania prostych zagadnień matematycznych. Znajomość języków obcych staje się także kluczowa na bardzo konkurencyjnym rynku pracy. Dlatego też bardzo istotne jest, aby dzieci od najmłodszych klas szkoły podstawowej zaczynały się ich uczyć. Warto dodać, że w związku z przynależnością Polski do Unii Europejskiej znajomość choć jednego z jej języków podstawowych także ma niebagatelne znaczenie. Już pierwszoklasiści w ramach swoich lekcji pobierają naukę języka obcego. Zazwyczaj jest to język angielski, niemiecki lub francuski. W kolejnych latach do programu nauczania dochodzi jeszcze jeden język obcy. Ale typowe lekcje językowe to nie wszystko, co ma do zaoferowania w tym zakresie współczesna szkoła. Dzięki programom z Unii Europejskiej polscy uczniowie mogą ćwiczyć języki obce w ramach wymiany młodzieżowej pomiędzy członkami i państwami stowarzyszonymi Wspólnoty Europejskiej. Takie wyjazdy, poza wspaniałą lekcją praktyki języka obcego, są także doskonałą okazją bliższego poznania innych kultur, tradycji oraz nauką tolerancji dla inności.

Both comments and pings are currently closed.
Design by