Czy uczniowie korzystają z funduszy unijnych

Polska szkoła oraz jej uczniowie bardzo skorzystali na wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej. Od 2004 roku strumień środków z Brukseli płynie w kierunku Warszawy i wszystkich polskich regionów. Placówki oświatowe zaczęły dynamicznie rozwijać się zarówno pod względem infrastrukturalnym, jak i społecznym. Przez te prawie dziesięć lat wiele się zmieniło pod względem warunków, w których uczą się dzieci i młodzież. Powstało wiele nowych obiektów – szkół, sal gimnastycznych czy wielofunkcyjnych boisk sportowych. Wszystkie na najwyższym poziomie oferujące uczniom najlepsze warunki do nauki i rozwoju osobistego. Dzieci i młodzież biorą także udział w tak zwanych „projektach miękkich” realizowanych przez szkoły ze środków Unii Europejskiej. W ich ramach dla uczniów organizowane są zajęcia pozalekcyjne pozwalające na rozwój wiedzy i zainteresowań. Dzieci biorą także udział w różnego typu wymianach młodzieży z rówieśnikami z innych państw Unii Europejskiej i państw stowarzyszonych. W ramach takiej wymiany organizowane są wzajemne wyjazdy do zaprzyjaźnionych krajów. Dzieci i młodzież często mieszkają w rodzinach swoich obcojęzycznych kolegów przez czas pobytu za granicą. Jest to niewątpliwie wielka nauka zrozumienia innych kultur i tradycji oraz tolerancji dla odmienności. Co więcej wyjazd do innego kraju, mieszkanie z osobami, które nie mówią w języku polskim, wymusza także posługiwanie się językiem obcym i uświadamia dzieciom jak ważna jest jego znajomość.

Both comments and pings are currently closed.
Design by