Czy w polskiej szkole dzieci czują się bezpieczne

Opinie na temat bezpieczeństwa w polskich szkołach są rozmaite. Uwzględniają wiele różnych aspektów funkcjonowania placówek oświatowych oraz związane są z doświadczeniami osobistymi ludzi wydających opinie. Zgodnie ze statystykami prowadzonymi przez warszawską Komendę Główną Policji oraz badaniami przeprowadzonymi przez niezależne międzynarodowe firmy badawcze Polska szkoła jest szkołą bezpieczną. Co więcej, badania powyższe mówią także o wysokim poczuciu bezpieczeństwa uczniów w polskiej szkole. Przeciwnicy natomiast twierdzą, że placówki nie są na przykład nastawione na zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym podopiecznym, ponieważ nie zabezpieczają ich przed agresją i przemocą realizowaną przez starszych uczniów (tak zwane zjawisko fali). Twierdzą także, że szkoły nie są odpowiednio przygotowane na walkę z narkomanią czy innymi zjawiskami patologicznymi. W celu poprawy bezpieczeństwa w polskich szkołach wprowadzono program pod tytułem „Szkoła bez przemocy”. Jego celem jest przeciwdziałanie przemocy w placówkach edukacyjnych poprzez zwiększenie świadomości problemu, zarówno uczniów, jak i nauczycieli oraz rodziców, zmianę postaw wobec przemocy. Program ten zakłada także dostarczenie szkołom konkretnych rozwiązań, wsparcia oraz narzędzi, które w skuteczny sposób systemowo będą zwalczały to negatywne zjawisko.

Both comments and pings are currently closed.
Design by