Czy warto się uczyć w polskiej szkole?

W dobie dynamicznego rozwoju technologicznego świata także w Polsce coraz większy nacisk kładzie się na właściwe wykształcenie. Szczegółowa wiedza, przede wszystkim z przedmiotów ścisłych, jest bardo poszukiwanym towarem na współczesnym rynku pracy. Najłatwiej zdobyć ją poprzez usystematyzowany proces szkolnej edukacji. Uczestnictwo w nim daje gwarancję komplementarności wiedzy w zakresie różnorodnych dziedzin nauki. A polska szkoła program wiedzy ma jeden z bardziej wartościowych w Europie. Należy tylko dzieciom stale uświadamiać, że nauka to nie przykry obowiązek, a przyjemność odkrywania rzeczy tajemniczych i możliwość zauważenia procesów kierujących funkcjonowaniem życia społecznego, gospodarczego czy rozwoju technologicznego. Odpowiednie przygotowanie w zakresie umiejętności zdobywania wiedzy, oraz zdolność jej wykorzystywania w praktyce czyni osoby dorosłe wartościowymi dla społeczeństwa. Tego właśnie powinna uczyć polska szkoła. W obecnej edukacji kładzie się także nieporównywalnie większy nacisk na naukę języków obcych niż jeszcze pokolenie wcześniej. Znajomość dwóch języków obcych przez gimnazjalistę czy ucznia szkoły ponad gimnazjalnej nie wydaje się czymś zadziwiającym. Języki te wprowadza się już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Takie podejście uzasadnia polskie członkostwo w Unii Europejskiej oraz otwarte granice, które umożliwiają bezproblemowe podróże oraz wybór miejsca pracy we wszystkich krajach UE.

Both comments and pings are currently closed.
Design by