Fundusze unijne w polskiej szkole

Polska po wejściu do Unii Europejskiej w 2004 roku otrzymała wielką szansę rozwoju. Pieniądze, które spłynęły z unijnego budżetu bardzo znacząco zasiliły budżet państwa. Przeznaczono je na rozwój infrastruktury drogowej, kolejowej, inwestycje proekologiczne i inne. Część środków została przekazana na tak zwane projekty miękkie – związane z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwojem osobistym obywateli. Polskie szkoły z pieniędzy pochodzących z Unii Europejskiej skorzystały z dwóch nurtów – pierwszy z nich dotyczył poprawy infrastruktury polskich szkół. W ich ramach powstało wiele obiektów szkolnych i sportowych. Odrestaurowywano także zabytki, które następnie zostały przeznaczone na placówki oświatowe. Wybudowano wiele pełnometrażowych, nowoczesnych sal gimnastycznych z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażonych w najnowsze technologie, w ramach których funkcjonują dodatkowo mniejsze sale specjalistyczne na przykład siłownie. Powstała także ogromna ilość zewnętrznych, pełnometrażowych boisk, często wielofunkcyjnych, na których dzieci i młodzież uprawiają wszelkiego rodzaju dziedziny sportu. Dzieci i młodzież korzystają również w ramach swoich szkół z tak zwanych „programów miękkich” Unii Europejskiej. Związane są one z organizacją dodatkowych zajęć dla dzieci – często w godzinach pozalekcyjnych.

Both comments and pings are currently closed.
Design by