Jak prowokować samodzielne myślenie

Nauka dziecka to długotrwały proces i ogromne wyzwanie dla rodziców, nauczycieli i samych uczniów. Warto od najmłodszych lat zachęcać dziecko do zdobywania wiedzy. Oczywiście ciężko by kilkuletnie dziecko oglądało poważne programy popularnonaukowe. Przekaz i zasób wiedzy muszą być dostosowane do wieku i etapu rozwoju dziecka, tak by ich zrozumienie i przyswojenie nie stwarzało problemu i nie wpędzało dziecka w niepotrzebne zakłopotanie i kompleksy. Wszystko zależy od sprytu rodziców i wychowawców i tego czy będą potrafili wykorzystać naturalną ciekawość świata, która charakteryzuje wszystkie dzieci. Wiedza przyswajana bezpośrednio z książek może być nudna i ciężka do przekucia na rzeczywiste sytuacje i problemy. Dlatego zarówno dzieciom jak i młodzieży należy pozwalać zdobywać wiedzę i ile to możliwe w sposób empiryczny i eksperymentalny. Nie we wszystkich dziedzinach jest to oczywiście możliwe. Nie mniej jednak każdy przedmiot szkolny można uatrakcyjnić w taki sposób, by czasami poprzez zabawę dla najmłodszych czy dyskusję dla uczniów starszych zaznajomić ich z tematem i sprowokować do samodzielnego szukania informacji na dany temat. Nie jest to proste zadanie ponieważ każdy uczeń jest inny i nie do każdego uda się dotrzeć jednym sposobem. Najważniejsze to się starać i próbować.

Both comments and pings are currently closed.
Design by