Lekcje można polubić

Szkoła jest miejscem, w którym nasze dziecko spędza sporą część dnia. To tam zdobywa wiadomości i umiejętności, a także nawiązuje znajomości i przyjaźnie, uczy się pracować i bawić w grupie. Już na etapie wczesnoszkolnym zaczynają się kształtować zachowania społeczne, które w późniejszym okresie rozwoju, a nawet w dorosłym życiu mogą mieć bardzo duże znaczenie. Im więcej dziecko przebywa wśród rówieśników tym lepiej dla niego. Nauka i zabawa mogą, bowiem iść w parze. Często szkoły organizują swoim dla swoich uczniów zajęcia pozalekcyjne. Mogą to być zajęcia sportowe, z których warto skorzystać. Aktywność fizyczna ma korzystny wpływ na kondycję psychofizyczną człowieka i kształtuje dobre nawyki zaszczepiając w dziecku już od najmłodszych lat dbałość o zdrowie. Innym rodzajem zajęć są kółka tematyczne. Jeśli dziecko przejawia zainteresowania w konkretnym kierunku, warto skorzystać z możliwości pogłębiania wiedzy poza lekcjami pod okiem nauczyciela danego przedmiotu. Dodatkowe zajęcia często organizowane są dla uczniów startujących w kółkach i olimpiadach, po to by lepiej ich przygotować. Jeśli zauważymy u dziecka pasje należy stworzyć mu możliwość jej rozwoju. Ważne by nie tłumić ciekawości świata i motywować dzieci i młodzież do samodzielnej pracy, zdobywania i poszerzania wiedzy.

Both comments and pings are currently closed.
Design by