Nauczanie języków obcych w szkole

Nauczanie języków obcych przeżywa swój boom rozwojowy. Mogą o tym świadczyć wciąż powstające szkoły językowe, które doskonale funkcjonują mimo ogromnej konkurencji na rynku. Szkoły publiczne także starają nadążyć się za tym pędem do nauki. Zdają sobie sprawę, że przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otwarło przed rodakami wiele zamkniętych dotychczas drzwi i stanowi możliwość już nie tylko bezproblemowego podróżowania w zasadzie po całej Europie, ale także daje możliwość elastyczności w poszukiwaniu pracy zarówno w kraju, jak i zagranicą. W szkołach główny nacisk kładzie się na najpowszechniejsze języki Unii Europejskiej: angielski, niemiecki, francuski i hiszpański. Nauczanie języków obcych w szkole podstawowej rozpoczyna się już od pierwszego roku edukacji. Siedmiolatki uczą się jednego języka obcego. Następnie po kilku latach, gdy już osiągną poziom bardziej zaawansowany, dochodzi jeszcze jeden język obcy. W nauce często pomagają uczniom specjalnie przygotowane do tego celu pracownie językowe wyposażone w sprzęt do indywidualnej pracy wraz ze słuchawkami. W praktycznej nauce języka pomaga dzieciom wymiana młodzieżowa realizowana pomiędzy mieszkańcami krajów europejskich i państw stowarzyszonych z UE. Jest to doskonała metoda praktycznej nauki języka obcego oraz sposób, aby poznać kulturę i tradycję obcych krajów.

Both comments and pings are currently closed.
Design by