Po co się uczyć

Rodzice dzieci, które dopiero co zaczynają chodzić do szkoły muszą dbać by dziecko odrabiało lekcje, zrozumiało przerabiany materiał. Ewentualne braki, jeśli nie zostaną w porę wychwycone przez nauczyciela bądź właśnie rodziców, będą w przyszłości powodem jeszcze większych zaniedbań i nawarstwiających się problemów z danym przedmiotem. Ważne, aby rodzicom w początkowym okresie nauki szkolnej udało się zaszczepić w dziecku systematyczność. Zasada, że najpierw szkoła i lekcje a potem czas na przyjemności, mogą w przyszłości przynieść dużo pożytku. Dzieci, których rodzicom się to udało wyrastają na nastolatków a potem studentów świadomych tego, że zdobywanie wiedzy jest procesem bardzo ważnym i że od poziomu wykształcenia i umiejętności zależeć może całe ich późniejsze życie. Dziecko, które ma zaszczepiony obowiązek szkolny z czasem staje się samodzielne. Wie, że należy pytać gdy się czegoś nie rozumie, wie gdzie i jak szukać dodatkowych informacji, potrafi samo się przygotować do sprawdzianu czy egzaminu. Ukoronowaniem wielu lat nauki szkolnej jest otrzymanie indeksu na wymarzone studia, których ukończenie może być furtką do kariery zawodowej o której wielu marzy, nie zdając sobie czasami sprawy, że rzetelną naukę trzeba rozpocząć dużo wcześniej. Ci, którzy to rozumieją są wygrani.

Both comments and pings are currently closed.
Design by