Polska szkoła w Unii Europejskiej

W 2004 roku Polska stała się pełnoprawnym członkiem wielkiego europejskiego organizmu zwanego Unią Europejską. Od tego czasu nastąpił olbrzymi boom inwestycyjny, który dotknął także oświatę. Rozpoczęto wielkie inwestycje związane z budową nowych szkół, sal gimnastycznych i boisk sportowych. Niektóre szkoły odremontowano lub dodano im nowe funkcjonalności związane na przykład z odnawialnymi źródłami energii. Co najważniejsze wszystkie te inwestycje wiązały się z zastosowaniem nowoczesnych technologii tak, aby uczniowie mogli z nich korzystać w pełnym zakresie. Nowo wybudowane sale gimnastyczne musiały spełniać wymóg pełnowymiarowych boisk. Dodatkowo w ich ramach budowano mniejsze salki gimnastyczne przeznaczone do uprawiania specyficznych dziedzin sportu na przykład sportów siłowych, judo czy karate. Często wielofunkcyjne boiska otwarte z kolei wyposażano w podłoże tartanowe lub sztuczną trawę, które miały zabezpieczyć uprawiającą sport młodzież przed kontuzjami. Polska szkoła skorzystała ze środków unijnych także poprzez uczestnictwo w tak zwanych „miękkich projektach”, które nie były nastawione na realizację dużych zadań inwestycyjnych. Z tych środków doposażano pracownie specjalistyczne szczególnie w zakresie nowych technologii i nauki języków obcych. Młodzież także za pieniądze z Brukseli ma okazję prowadzić wymianę międzynarodową z rówieśnikami z krajów Unii Europejskiej.

Both comments and pings are currently closed.
Design by