Rozsądnie kontrolowana wolność

Trudno się nie zgodzić ze stwierdzeniem, że szkoła wywiera znaczący wpływ na życie dzieci i młodzieży. Nadrzędnym celem szkoły jest oczywiście edukacja, która treścią i zakresem informacji jest dostosowana, a przynajmniej powinna być, do wieku uczniów. Oprócz przekazywania wiadomości szkoła odgrywa również ważną rolę w wychowaniu i kształtowaniu przyszłego społeczeństwa. Zasady, kanony zaszczepione w dzieciach i młodzieży będą miały duży wpływ na ich późniejsze życie, zasady, jakimi będą się kierować, etykę zawodową czy moralność. Jest to jednak proces bardzo trudny i skomplikowany, a efekt końcowy nie zawsze można nazwać pełnym sukcesem. Dlatego, niezmiernie ważna jest dla dobra dzieci ścisła współpraca wychowawców z rodzicami. Powinni się oni komunikować nie tylko w kwestii osiągnięć w nauce, ale także w sprawie ewentualnych problemów wychowawczych. Zarówno nauczyciele i rodzice powinni się starać prowadzić dialog ze swoimi dziećmi już od najmłodszych lat. Dzieci zrewanżują się otwartością i szczerością, w późniejszym czasie. Zaufanie budowane latami zaprocentuje, kiedy dziecko stanie się nastolatkiem i będzie dążyło do coraz większej wolności i samodzielności. W ten sposób powstaną partnerskie relacje miedzy członkami rodziny oparte na mocnych fundamentach szacunku i zaufania.

Both comments and pings are currently closed.
Design by