Sport w szkole

Sport powinien być jedną z nieodłącznych dziedzin życia każdego człowieka. Większość szkół rozumie istotę tego zagadnienia kładąc duży nacisk na zajęcia z wychowania fizycznego. Aby realizować ambitny zakres działań sportowych palcówka musi dysponować własnym odpowiednim zapleczem i bazą sportową. Znakomita większość szkół miejskich posiada sale gimnastyczne oraz boiska zewnętrzne. Nie można jednak tego powiedzieć o szkołach wiejskich. Te, raczej małe placówki, do których uczęszcza do 100 dzieci pozostają na marginesie szkolnej rywalizacji sportowej. Część z nich nie dysponuje salami gimnastycznymi, a zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na prowizorycznie przygotowanych urządzeniach w korytarzu szkolnym. Szkoły kładące duży nacisk na rozwój dzieci w zakresie kultury fizycznej oprócz tradycyjnych dwóch godzin wf-u proponują także uczestnictwo w sportowych zajęciach pozaszkolnych na przykład w tramach sks-ów. Systematycznie wzbogacają ofertę sportową i poza tradycyjnymi zajęciami związanymi z gimnastyką i sportami zespołowymi takimi jak koszykówka, siatkówka czy piłka nożna oferują także zajęcia na basenie, lodowisku, czy integracyjne obozy sportowe w ramach zielonych szkół, wakacji czy ferii zimowych. Szkoły takie także biorą udział w pozaszkolnych zawodach sportowych, gdzie dzieci i młodzież mają okazję sprawdzić swoje umiejętności.

Both comments and pings are currently closed.
Design by