Szkoła a zainteresowania

W dobie narastającej konkurencji w życiu zawodowym także szkoły, już od poziomu podstawowego, przygotowują swoich uczniów do życiowych ról, które ułatwią im start oraz znalezienie interesującej i dobrze płatnej pracy. W ofercie szkoły, poza lekcjami realizującymi tak zwaną podstawę programową, coraz częściej występują zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania dzieci. Zajęcia te organizowane są przez nauczycieli lub instytucje współpracujące z placówką. Podstawowe i zarazem od dawna praktykowane są kółka przedmiotowe (z języka polskiego, matematyki, chemii, fizyki czy historii), na których uczniowie poznają ciekawostki i rozwijają swoją wiedzę w zakresie przedmiotowym o informacje nie zawarte w podstawie programowej. Inne zajęcia dotyczą rozwoju zainteresowań dziecka. Mogą one dotyczyć spraw związanych z zainteresowaniami plastycznymi (na przykład kółko rękodzieła), ale także szeroko rozumianej sztuki. Co raz częściej spotyka się więc w szkołach kółka teatralne, wokalne – w tym chóry, taneczne. Dla chłopców najbardziej interesujące są zajęcia z informatyki, które uczą podstaw programowania, grafiki komputerowej i sprawnego poruszania się po Internecie. Dla spragnionych ruchu fanów sportu placówki organizują zajęcia w ramach sks-ów. Szkoły, aby urozmaicać swoją ofertę pozalekcyjną często korzystają z programów unijnych, z których doposażają pracownie specjalistyczne albo organizują współpracę międzynarodową z rówieśnikami z innych krajów tak, aby dzieci mogły szkolić języki obce także w praktyce.

Both comments and pings are currently closed.
Design by