Szkołę można polubić

Dziecku należy pomóc polubić szkołę. Jeśli uda się nam to, kiedy dziecko dopiero, co zaczyna edukację, możemy wyeliminować ewentualne przyszłe problemy w tej materii. Dziecko musi zrozumieć, że szkoła jest ważna i przymus jej chodzenia nie jest wymysłem rodziców, nauczycieli czy formą kary. Dziecko z roku na rok spędza w szkole coraz więcej czasu, ma coraz więcej zajęć. Należy starać się słuchać dziecko i dotyczy to zarówno rodziców jak i wychowawców. Czasami, uważnie jest obserwując i właśnie poprzez rozmowę, można szybko zauważyć problem, o którym dziecko nie powie wprost i postarać się pomóc go rozwiązać. Jeśli rodzic będzie wykazywał zainteresowanie sprawami i życiem szkolnym swojego dziecka, będzie miało ono w nim wsparcie wpłynie to pozytywnie na umiejętność radzenia sobie ze stresem, problemami i wyzwaniami szkolnej rzeczywistości. Z kolei nauczyciel powinien szanować swoich uczniów, starać się ich poznać a nie działać z pozycji siły wykorzystując przewagę jaką daje mu wykonywany zawód i ocenianie podopiecznych. Trudno, wręcz niemożliwe jest wypracowanie jednego modelu postępowania, który będzie się sprawdzał w każdej sytuacji. Dzieci i młodzież różnią się od siebie i każdy z nich jest indywidualnością. Należy, więc najpierw poznać osobowość dziecka i jego zainteresowania.

Both comments and pings are currently closed.
Design by