Wartość języka polskiego

Każdego dnia w szkole uczniowie poznają nasz ojczysty język. Im są starsi tym mniej skupiają się na gramatyce, fonetyce i budowie zdań, a bardziej na tym jak ten język kształtował się przez stulecia i w związku z tym jak kształtowała się kultura naszego kraju. Patrząc pod kątem poświęconych godzin to właśnie nauka języka polskiego jest czymś najwartościowszym w całej edukacji szkolnej. Czemu to właśnie temu przedmiotowi poświęca się taką uwagę? Powodów jest kilka. Jednym z nich jest po prostu fakt, że Polacy muszą dobrze znać swój ojczysty język i umieć się nim w sposób poprawny posługiwać. Trzeba się jednak zastanowić nad głębią tych zajęć. Język polski nie tylko przedstawia nam czyste, suche informacje, tak naprawdę pomaga nam poznać literaturę, oraz sztukę polską i światową, dzięki czemu kształtuje nasze horyzonty. To właśnie dzięki tej nauce potrafimy wymienić najbardziej sławne dzieła, pisarzy, czy obrazy, ale co ważniejsze mamy rozwiniętą wrażliwość na odbiór piękna takich dzieł. Poezja, dramat, czy powieść powstały po to, żeby nas poruszać, a taki odbiór umożliwia nam szkolny język polski. Warto wspomnieć o jeszcze jednej funkcji tych zajęć. Kształtują one w nas poczucie patriotyzmu, przynależności do narodu i pokazują historię tak ważnego dla nas miejsca. Te funkcje sprawiają, że to właśnie językowi polskiemu poświęca się największą szkolną uwagę.

Both comments and pings are currently closed.
Design by