Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży

Szkoły poza tradycyjnie prowadzonymi lekcjami zajmują się swoimi podopiecznymi także podczas czasu wolnego uczniów. Z jednej strony jest to sposób, aby poszerzyć ofertę szkoły, co nie jest bez znaczenia dla rodziców wybierających przyszłą placówkę edukacyjną swoich dzieci, z drugiej strony szkoły wychodzą naprzeciw rosnącym oczekiwaniom w związku z godzinami pracy rodziców. Każdy uczeń dla szkoły jest cenny – wraz z jego przyjęciem placówka dostaje proporcjonalnie większą dotację od organu prowadzącego, a tym samym może sobie pozwolić na zwiększenie wymiaru godzin pozalekcyjnych czy zakup nowego wyposażenia. Rodzice natomiast zwracają uwagę na fakt, aby dziecko uczyło się w szkole ze świetnie przygotowanymi pracowniami, najnowszym sprzętem i wyposażeniem. Pragną także, aby we współczesnym świecie dążącym do specjalizacji, w którym na rynku pracy funkcjonuje ogromna konkurencja, ich dziecko było podmiotem dysponującym jak największą liczbą narzędzi, które ułatwią mu dobry start w życie zawodowe. Szkoły wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom proponują więc coraz szerszy wachlarz zajęć dodatkowych w ramach placówki lub instytucji zaprzyjaźnionych. I tak, poza typowymi przedmiotowymi kółkami jak kółko polonistyczne, matematyczne, chemiczne czy fizyczne, placówki proponują udział w zajęciach o specjalności dziennikarskiej, wokalnej (różnego rodzaju chóry i zespoły muzyczne), tanecznej, teatralnej, rękodzielniczej itp.

Both comments and pings are currently closed.
Design by